kfd protein dessert

7 pogromcA?w tA�uszczu

7 pogromcA?w tA�uszczu

 

Dodany obrazek

 

Kwas Alfa Liponowy (ALA)

 

Dodany obrazek

NaleA?y do grupy kwasA?w tA�uszczowych. Naturalnie wystA�puje w kaA?dej A?ywej komA?rce. Jego zasadniczA� funkcjA� jest wytwarzanie energii potrzebnej do codziennych obowiA�zkA?w. Zaleca siA� dodawanie kwasu alfa liponowego do posiA�kA?w bogatych w wA�glowodany ( 2-3 razy na dzieA�), poniewaA? wspiera konwersjA� glukozy do energii wykorzystywanej podczas wysiA�ku fizycznego. JeA�li naszym gA�A?wnym celem jest a�zrzeA?baa�?, musimy mieA� pewnoA�A� A?e kaA?dy posiA�ek skA�adajA�cy siA� z wA�glowodanA?w bA�dzie prawidA�owo wykorzystany przez ustrA?j, a jakikolwiek nadmiar nie bA�dzie magazynowany. DodatkowA� zaletA� kwasu alfa liponowego jest dziaA�anie antyoksydacyjne- wspomaga usuwanie wolnych rodnikA?w z organizmu. Podczas redukcji z tkanki tA�uszczowej uwalniane sA� toksyny, majA�ce niekorzystny wpA�yw na funkcjonowanie organizmu. Za sprawA� kwasu alfa liponowego substancje tego typu sA� efektywniej neutralizowane.

Nienasycone kwasy tA�uszczowe (EFA a�� Essential Fatty Acids)

 

Dodany obrazek

ZwiA�zki wystA�pujA�ce naturalnie w rybach, nazywane od niedawna a�zcudnymi suplementami 21 wiekua�?. Badania pokazujA�, A?e spoA?ycie ryb bogatych w nienasycone kwasy tA�uszczowe przyczynia siA� do polepszenia stanu zdrowia. ZwiA�zki te zapobiegajA� rA?A?norodnym dolegliwoA�ciom, miA�dzy innymi otyA�oA�ci, depresji, bA?lom gA�owy i stawA?w, nadciA�nieniu i innym chorobom o podA�oA?u sercowo-naczyniowym. Na domiar tego istniejA� badania,w ktA?rych wykazano, iA? kwasy Omega 3 wspomagajA� rozwA?j i funkcjonowanie mA?zgu. Oleje pozyskiwane z ryb wykorzystywane sA� w celu wzmocnienia wA�osA?w, skA?ry i paznokci. Dodatek tych kwasA?w w postaci suplementA?w diety jest na pewno A�wietnym wyborem. Kwasy tA�uszczowe usprawniajA� transport substancji i ich wykorzystanie przez ustrA?j. DziA�ki temu metabolizm pracuje na optymalnym poziomie i ma zapewnione prawidA�owe warunki do konwersji zmagazynowanego tA�uszczu w energiA�.

Dodany obrazek

 

Karnityna

 

Dodany obrazek

Pochodna aminokwasA?w, wystA�puje we wszystkich A?ywych komA?rkach. Koronnymi funkcjA� karnityny jest transport dA�ugoA�aA�cuchowych kwasA?w tA�uszczowych do mitochondriA?w w celu ich oksydacji oraz usuwanie toksycznych odpadA?w. NajwiA�ksze jej pokA�ady znajdujA� siA� w miA�A�niach szkieletowych i miA�A�niu sercowym. WoA�owina, nabiaA�, ryby, produkty peA�noziarniste to produkty obfitujA�ce w ten cenny zwiA�zek. WyrA?A?nia siA� 2 izoformy- D i L. L-karnityna jest formA� aktywnA� i znajduje siA� gA�A?wnie w A?ywnoA�ci.

PozostaA�e funkcje karnityny w organizmie:

a�? Wzrost wytrzymaA�oA�ci
a�? Ochrona ukA�adu krwionoA�nego
a�? PrzeciwdziaA�anie procesom starzenia
a�? Walka z rakiem, cukrzycA� i HIV
a�? Utrzymywanie pA�odnoA�ci wA�rA?d mA�A?czyzn

Stosowanie karnityny powyA?ej 3 g/dzieA� moA?e prowadziA� do wystA�pienia wymiotA?w, biegunek, osA�abienia. L-karnityna, propionylo-l-karnityna i acetylo-l-karnityna to trzy najlepsze suplementy bA�dA�ce A?rA?dA�em karnityny.

Dodany obrazek

 

BA�onnik

 

Dodany obrazek

Zaliczany jest do grupy wA�glowodanA?w, ktA?rych organizm nie potrafi strawiA�. Naturalnie wystA�puje w warzywach, owocach, nasionach, zboA?ach. WyrA?A?nia siA� wiele odmian bA�onnika. Klasyfikacje dokonuje siA� gA�A?wnie kA�tem pochodzenia oraz rozpuszczalnoA�ci w wodzie (rozpuszczalny/nierozpuszczalny). KaA?da odmiana ma inne dziaA�anie prozdrowotne. W przypadku dzieci i mA�odzieA?y zaleca siA� przyjmowanie 20g bA�onnika na dzieA�, natomiast doroA�li powinni dostarczyA� powyA?ej 30g tego zwiA�zku. A?rA?dA�em moA?e byA� jedzenie bA�dA? suplementy diety. Przyjmuje siA�, A?e im wiA�cej kalorii siA� spoA?ywa tym wiA�cej bA�onnika naleA?y dostarczyA�. BA�onnik chroni serce, wspiera walkA� z cukrzycA�, obniA?a ryzyko wystA�pienia raka jelita grubego, wspomaga odchudzanie, usuwa toksyny, redukuje poziom zA�ego Buy periactin cyproheptadine cholesterolu.

Kilka pomocnych rad aby zwiA�kszyA� iloA�A� bA�onnika w diecie:

1. Zamiast sokA?w owocowych wybieraA� a�zcaA�ea�? owoce.
2. ZastA�piA� biaA�y ryA?, makarony, pieczywo produktami peA�noziarnistymi.
3. SA�odkie pA�atki A�niadaniowe zamieniA� na owsiankA�, musli bez dodatku cukru.
4. PrzekA�ski takie jak chipsy, batony czekoladowe zamieniA� na saA�atki warzywne.

Dodany obrazek

 

Johimbina

 

Dodany obrazek

Alkaloid, pozyskiwany z kory drzewa yohimby lekarskiej, naturalnie wystA�pujA�cej w Afryce. Silny afrodyzjak, wspierajA�cy walkA� z rakiem, dziaA�ajA�cy antyoksydacyjnie, przeciwdziaA�ajA�cy impotencji, podnoszA�cy libido, wspomagajA�cy spalanie tkanki tA�uszczowej, dodajA�cy energii. Tak w skrA?cie moA?na przedstawiA� ten zwiA�zek. Zaleca siA� przyjmowanie 0,2 mg na kaA?dy kg masy ciaA�a. DawkA� naleA?y rozA�oA?yA� na 2-3 porcje w ciA�gu dnia. W celu osiA�gniA�cia jak najlepszych efektA?w, rekomenduje siA� A�A�czenie johimbiny z A�wiczeniami fizycznymi oraz odpowiednio zbilansowanA� dietA�. Johimbina wykorzystuje dziaA�anie hormonA?w lipolitycznych. Przy diecie bogatej w wA�glowodany, aktywnoA�A� johimbiny bA�dzie zredukowana ze wzglA�du na aktywnoA�A� insuliny. Dlatego najlepiej przyjA�A� johimbinA� 30-45 minut przed posiA�kiem. Podczas suplementacji johimbinA� bardzo waA?nym aspektem jest wielkoA�A� posiA�kA?w oraz odpowiednio dobrane proporcje skA�adnikA?w odA?ywczych.

Dodany obrazek

Dodatkowe zalety:

1. ZwiA�ksza pociA�g seksualny
2. Wzmacnia pamiA�A� krA?tkotrwaA�A� przez wzrost noradrenaliny
3. Usprawnia przepA�yw krwi- rozszerza naczynia krwionoA�ne
4. ObniA?a apetyt
5. Reguluje ciA�nienie krwi
6. Wspomaga transport skA�adnikA?w odA?ywczych

A�eA�-szeA�

 

Dodany obrazek

Wszechlek lub ginseng, zioA�o wykorzystywane w medycynie chiA�skiej od ponad 2.000 lat. ChiA�czycy uwaA?ali, A?e stosowanie tej roA�liny wspiera dobrostan psychofizyczny oraz wydA�uA?a A?ycie. W sprzedaA?y dostA�pne sA� dwie odmiany: azjatycka- Panax Ginseng oraz amerykaA�ska- Panax quinquefolius.

DziaA�anie zdrowotne:

1. Wspiera ukA�ad immunologiczny
2. ZwiA�ksza wytrzymaA�oA�A�
3. Dodaje energii
4. Redukuje stres
5. Kontroluje poziom cukru
6. Wspomaga regeneracjA�
7. Antyoksydant
8. Polepsza nastrA?j
9. ObniA?a poziom kinazy kreatynowej po wysiA�ku
10. Podnosi libido
11. Wspiera spalanie tkanki tA�uszczowej- dziaA�anie termogeniczne

Dodany obrazek

A�eA�-szeA� zawdziA�cza swoje wA�aA�ciwoA�ci skA�adnikom aktywnym znajdujA�cym siA� w jego skA�adzie. Mowa tu o glikozydach triterpenu. WykazujA� one silne dziaA�anie neuro-protekcyjne, przeciw-utleniajA�ce, przeciwnowotworowe, przeciwlA�kowe, przeciwzapalne itp. Zaleca siA� przyjmowanie 1 lub 2 gram na dzieA�. Stosowanie A?eA�-szenia w prawidA�owych iloA�ciach nie powoduje skutkA?w ubocznych new healthy man viagra reviews. jednak nie jest polecany kobietom karmiA�cym i ciA�A?arnym.

Pieprz Cayenne

 

Dodany obrazek

Ostra przyprawa, pozyskiwana z papryki rocznej. W skA�adzie pieprzu kajeA�skiego wystA�puje alkaloid- kapsaicyna, posiadajA�ca wA�aA�ciwoA�ci antyoksydacyjne. OprA?cz funkcji detoksykacyjnych, pierz cayenne przyspiesza przemianA� materii oraz obniA?a poziom zA�ej frakcji cholesterolowej (LDL). Za sprawA� tych wA�aA�ciwoA�ci wykorzystywany jest w produkcji preparatA?w wspomagajA�cych walkA� z tA�uszczem.

Dodany obrazek

Dodatkowe zalety stosowania tej odmiany pieprzu:

1. Niszczenie komA?rek rakowych
2. Korzystne oddziaA�ywanie na ukA�ad krwionoA�ny
3. Regeneracja tkanki A?oA�A�dka
4. Termogenik
5. Wspiera perystaltykA� jelit
6. Usprawnia trawienie
7. Niweluje skurcze miA�A�ni
8. DziaA�anie przeciwrakowe/przeciwbA?lowe

Dodany obrazek

 

Kategorie: Artykuły

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.16