kfd protein dessert

DTP – Dramatic Transformation Principle

DTP – Dramatic Transformation Principle

 

Dodany obrazek

System treningowy opracowany przez redaktora naczelnego Bodybuilding.com – Krisa Gethina. DTP to system treningowy stworzony specjalnie dla osA?b o wyA?szym staA?u treningowym ktA?re pragnA� zmieniA� swojA� sylwetkA� w zaskakujA�co szybkim tempie. DTP angaA?uje do pracy zarA?wno wA�A?kna miA�A�niowe szybko i wolno-kurczliwe przez co kaA?da sesja treningowa efektywniej wspiera wzrost masy miA�A�niowej. Ponadto program oparty jest na duA?ej intensywnoA�ci dziA�ki czemu wspomaga proces spalania tkanki tA�uszczowej. W DTP wykonuje siA� 10 serii danego A�wiczenia w zakresie powtA?rzeA�: 50/40/30/20/10, a nastA�pnie 10/20/30/40/50. Przerwy miA�dzy seriami powinny wynosiA� 45-60 sekund. W tym czasie naleA?y rozciA�gaA� miA�sieA�, ktA?ry trenujemy.

DTP to intensywny system treningowy, ktA?ry moA?na wdroA?yA� do swojego rutynowego zestawu A�wiczeA� na 2 rA?A?ne sposoby. PierwszA� opcjA� jest wprowadzenie tej metody na caA�e ciaA�o przez okres 3 tygodni, a nastA�pnie zrobienie 2-tygodniowej przerwy. DrugA� moA?liwoA�ciA� jest wkomponowanie tej metody na jednA� bA�dA? dwie grupy miA�A�niowe przez wybrany okres czasu.

KorzyA�ci pA�ynA�ce z systemu DTP:

- Rozgrzewka moA?e byA� liczona jako pierwsza seria ze wzglA�du na duA?A� iloA�A� powtA?rzeA�.
- DziA�ki intensywnoA�ci, oprA?cz budowy masy miA�A�niowej moA?na rA?wnieA? wspomA?c proces spalania tkanki tA�uszczowej.
- Trening oparty na DTP jest krA?tki przez co idealnie nadaje siA� dla osA?b ktA?re nie dysponujA� duA?A� iloA�ciA� czasu.
- UA?ycie duA?ej iloA�ci powtA?rzeA� przed mniejszA� zmniejsza ryzyko wystA�pienia kontuzji stawA?w i A�ciA�gien.

Rodzaje DTP

System DTP nigdy nie jest nudny. MoA?na go wykonywaA� na kilka sposobA?w. Im wiA�ksza rA?A?norodnoA�A� tym mniejsza szansa na adaptacjA� organizmu do wybranego treningu. PoniA?ej przedstawiam 5 rodzajA?w DTP.

DTP z super-seriami

A�wiczenie przeciwstawnych afectos adversos sertralina. grup miA�A�niowych w celu zwiA�kszenia intensywnoA�ci. PrzykA�ad: wyciskanie francuskie sztangi leA?A�c(triceps) + uginanie przedramion ze sztangA� podchwytem(biceps)

DTP z drop setami

JeA�li podczas wykonywania A�wiczenia w bardzo szybkim tempie osiA�gniesz upadek miA�A�niowy moA?esz zmniejszyA� ciA�A?ar i kontynuowaA� dane A�wiczenie do momentu osiA�gniA�cia wymaganej liczby powtA?rzeA�. Tego typu poA�A�czenie sprawdza siA� idealnie na maszynach, gdyA? w bA�yskawicznie moA?esz zredukowaA� obciA�A?enie.

DTP z ruchami czA�A�ciowymi

Ruchy czA�A�ciowe sA� znakomite gdy zaleA?y nam na zwiA�kszeniu intensywnoA�ci w danej serii. Dodatek 10-15 niepeA�nych powtA?rzeA� pod koniec serii zwiA�ksza przepA�yw krwi przez miA�A�nie.

DTP z priorytetem

JeA�li zdecydujesz siA� na wprowadzenie DTP do dwA?ch grup miA�A�niowych w tygodniu, wybierz te ktA?re Twoim zdaniem sA� najsA�absze.


DTP z Rest Pause

JeA�li nie jesteA� w Buy bentyl online stanie wykonaA� peA�nej serii danym obciA�A?eniem, istnieje pomocna metoda, ktA?ra opiera siA� na krA?tkich okresach odpoczynku. Gdy podczas A�wiczenia osiA�gniesz upadek miA�A�niowy zatrzymaj ruch, chwilkA� odpocznij i trenuj w ten sposA?b aA? do momentu osiA�gniA�cia wymaganej iloA�ci powtA?rzeA�. Nadmierna iloA�A� odpoczynkA?w moA?e oznaczaA�, iA? wybraA�eA� zbyt duA?e obciA�A?enie.

Dodany obrazek

 

Kategorie: Artykuły

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.15