kfd protein dessert

Kwasy tA�uszczowe

Kwasy TA�uszczowe

 

Dodany obrazek
W nowo wydanych badaniach stwierdzono, A?e olej z ryb jest o wiele bardziej skuteczny w chorobach niewydolnoA�ci ukA�adu krA�A?enia niA? lekarstwa czy inne zabiegi.

Naukowcy odkryli, A?e leki czy placebo podawane pacjentom nie sA� tak skuteczne jak staA�a suplementacja kwasami Omega-3.

ChociaA? szczegA?A�y dziaA�ania oleju z ryb na stany chorobowe takie jak na przykA�ad przewlekA�a niewydolnoA�A� serca, sA� nadal nieznane, eksperci snujA� hipotezy, A?e kwasy tA�uszczowe omega-3 zwiA�kszajA� wskaA?nik „dobrego” cholesterolu i wzmacniajA� membrany narzA�dA?w, ktA?re same skA�adajA� siA� czA�A�ciowo z kwasA?w tA�uszczowych.

TA�uszcze sA� istotnym elementem kaA?dej diety, a zwA�aszcza kulturystA?w i sportowcA?w. Wraz z biaA�kami i wA�glowodanami stanowiA� podstawA� A?ywienia ustroju. SpoA?ycie tA�uszczy przez sportowcA?w jest bardzo waA?nym elementem i czA�sto zdarza siA� tak, A?e pomija siA� je kosztem Buy zyban in uk biaA�ek czy wA�glowodanA?w.

Dodany obrazek

Jak wiadomo tA�uszcze ze wzglA�du na swojA� budowA� moA?emy podzieliA� na 2 kategorie:

1.Nienasycone kwasy tA�uszczowe
2.Nasycone kwasy tA�uszczowe

Nienasycone kwasy tA�uszczowe charakteryzujA� siA� obecnoA�ciA� w swoim skA�adzie wiA�zaA� podwA?jnych miA�dzy atomami, a takA?e nie w peA�ni nasyconymi atomami wodoru. TA�uszcze te to tak zwane a�zdobre tA�uszczea�? i obficie wystA�pujA� w rybach, orzechach, oliwie z oliwek.

Nasycone kwasy tA�uszczowe charakteryzujA� siA� peA�nym nasyceniem algodones mexico purple pharmacies. atomA?w wodoru oraz brakiem wiA�zaA� podwA?jnych miA�dzy atomami. SA� to tak zwane a�zzA�e tA�uszczea�?. NajwiA�ksze ich iloA�ci znajdujA� siA� w produktach przetworzonych- sA�odycze, niektA?re odmiany miA�sa. Badania wykazaA�y rA?wnieA? korelacjA� pomiA�dzy chorobami, a dietA� bogatA� w te tA�uszcze-zawierajA� one dodatkowo sporo kalorii i zA�y cholesterol, ktA?ry niekorzystnie wpA�ywa na ukA�ad krA�A?enia czA�owieka.

Dodany obrazek
TA�uszcze peA�niA� zasadniczA� funkcjA� przy wchA�anianiu czy trawieniu witamin. TworzA� one swoiste A�rodowisko, ktA?re umoA?liwia przyswojenie niektA?rych witamin takich jak-A, D, E, K. Dlatego nie naleA?y unikaA� tA�uszczy jak ognia. Metabolizm czA�owieka funkcjonuje o wiele lepiej kiedy podaA? tA�uszczy w diecie jest na odpowiednim poziomie. Zdrowe tA�uszcze przyczyniajA� siA� do przyspieszania metabolizmu, a przy dietach redukcyjnych nadajA� uczucie sytoA�ci.

Organy wewnA�trzne majA� duA?e zapotrzebowanie na tA�uszcze. Kiedy wraz z dietA� nie zaspokoi siA� potrzeb organizmu na ten skA�adnik, dany organ przechowuje zgromadzony juA? wczeA�niej tA�uszcz i broni siA� przed jego utratA� czego skutkiem jest bezowocna walka z wagA� czy poziomem tkanki tA�uszczowej.

Po drugie, bardzo niski poziom spoA?ycia tA�uszczy hamuje zdolnoA�A� organizmu do wchA�aniania rozpuszczalnych w tA�uszczach mineraA�A?w i wczeA�nie wspomnianych witamin. To przedkA�ada siA� na niA?szA� efektywnoA�A� zuA?ycia A�rodkA?w spoA?ywczych i suplementA?w.

Odpowiednia iloA�A� tA�uszczu zaleA?y od masy ciaA�a, poziomu aktywnoA�ci- celA?w w danym sporcie, uwarunkowania genetycznego, a takA?e wiele innych czynnikA?w. NaleA?y pamiA�taA�, A?e tA�uszcz jest kaloryczny i jego iloA�A� musi byA� prawidA�owo dopasowana do indywidualnego osobnika. Osoba waA?A�ca np. 80kg, trenujA�ca kilka razy w tygodniu powinna spoA?ywaA� w granicach-2615-2715 kalorii dziennie. A? tego zapotrzebowania powinna pochodziA� z tA�uszczy-9kcal to 1 gram tA�uszczu. TakA?e z obliczeA� matematycznych wychodzi jakieA� 72-75g tA�uszczy/
OczywiA�cie, naleA?y mieA� na uwadze procentowy wkA�ad wszystkich tA�uszczy. 90% wyA?ej podanego zapotrzebowania powinna pochodziA� od dobrych frakcji, a tylko 10% ze zA�ych. Zredukowanie a�zzA�ych czA�A�cia�? do minimum jest jak najbardziej wskazane.

Dodany obrazek
Produkty takie jak siemiA� lniane, olej rzepakowy, orzechy, awokado, ryby powinny wieA�A� prym w diecie kaA?dego sportowca. Nie mam na uwadze jedynie zawodowcA?w. JeA�li dana osoba A�wiczy dla siebie i ma postawiony cel zrzucenia wagi, bA�dA? nabrania masy miA�A�niowej to te produkty powinny stanowiA� jeden z gA�A?wnych aspektA?w jadA�ospisu.

Kwasy tA�uszczowe pochodzA�ce z ryb i lnu to idealna, naturalna terapia zdrowotna. PrzeciwdziaA�ajA� wielu chorobom oraz przyczyniajA� siA� do prawidA�owego funkcjonowania ustroju, dlatego teA? nie powinno siA� pod A?adnym pozorem eliminowaA� ich obecnoA�ci w diecie.

Kategorie: Artykuły

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.15