kfd protein dessert

Potreningowa regeneracja

Najlepszy po treningowy szejk

 

Dodany obrazek

Po wybraniu odpowiedniego programu treningowe, wprowadzenia go w A?ycie i wybraniu upragnionego celu, naleA?y skupiA� uwagA� na kolejnym rA?wnie waA?nym elemencie jakim jest regeneracja po-treningowa. Po zakoA�czeniu treningu masz dokA�adnie godzinA� na uzupeA�nienie utraconych zapasA?w. Nazywa siA� to fachowo oknem anabolicznym. Aby naleA?ycie je wykorzystaA� i nie zmarnowaA� wysiA�ku jaki wkA�adamy na siA�owni naleA?y dostarczyA� do ustroju odpowiednie iloA�ci biaA�ka oraz wA�glowodanA?w, ktA?re rozpocznA� naprawA� wA�A?kien miA�A�niowych po ciA�A?kim wysiA�ku.

Czasem moA?na spotkaA� siA� z zachowaniem gdzie rezygnuje siA� po treningu z szejka, ze wzglA�dA?w na utratA� zbA�dnych kilogramA?w. JeA�li celem jest spalanie nadmiaru tkanki tA�uszczowej to na pewno nie moA?na ucinaA� kalorii po treningu, gdyA? nie dziaA�amy takim sposobem na wA�asnA� korzyA�A�. Lepiej jest uciA�A� iloA�A� kalorii w innych posiA�kach, niA? nie wypiA� mieszanki wA�gli+biaA�ka bezpoA�rednio po treningu. Nie naleA?y w A?aden sposA?b obawiaA� siA� kalorii jakie przyjmiemy z odA?ywkA� po treningowA�, gdyA? metabolizm po treningu jest znacznie przyspieszony i wszystko co trafi do organizmu po wysiA�ku bA�dzie wykorzystane na budowA� i naprawA�.

PoniA?ej zamieszczam przepis na najlepszy szejk po treningowy ktA?ry mail order drugs from mexico online. zmaksymalizuje naprawA� wA�A?kien i przyspieszy budowA� nowych.

Dodany obrazek

 

1. Odpowiednie A?rA?dA�o biaA�ka!

Jak udowodniA�y badania spoA?ycie odA?ywki biaA�kowej bezpoA�rednio po treningu A�wietnie wpA�ywa na przyrosty. BiaA�ko ktA?re dostarczamy do organizmu jest bardzo szybko rozkA�adane do aminokwasA?w i transportowane do miA�A�ni aby zapoczA�tkowaA� proces regeneracji. Wiadomo A?e po treningu nie moA?emy daA� biaA�ka ktA?re wolno siA� wchA�ania, lecz biaA�ko szybko wchA�anialne, stA�d zawsze powinno siA� wybieraA� izolat charakteryzujA�cy siA� bardzo szybkA� przyswajalnoA�ciA�.

 

2. IloA�A� biaA�ka

CzA�owiek wykonujA�cy w danej sesji treningowej 20-30 serii, powinien dostarczyA� 50 g biaA�ka- czyli 2 peA�ne miarki. Osoby, ktA?rych masa ciaA�a przewyA?sza prA?g 100kg powinny daA� wiA�cej odA?ywki- 75 g.

3. Dawka kreatyny

International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism przedstawiA� badania z ktA?rych wynika, iA? osoby dodajA�ce do odzywki po treningowej porcje kreatyny wykazywaA�y wiA�ksze przyrosty masy w porA?wnaniu do osA?b ktA?re stroniA�y od suplementacji kreatynA�. Zalecana iloA�A� to 5 g. To wystarczajA�ca iloA�A� na odbudowA� zapasA?w wykorzystanych podczas sesji treningowej.

Dodany obrazek

 

4. Pora na wA�glowodany

Po podliczeniu zapotrzebowania na biaA�ko, pora na wA�glowodany. TA�uszcze bezpoA�rednio po treningu nie sA� wskazane, poniewaA? spowolniA� metabolizm i pobA?r skA�adnikA?w odA?ywczych przez miA�A�nie, a takie dziaA�anie jak A�atwo siA� domyA�leA� nie jest owocne. Dla uzyskania najlepszych rezultatA?w powinno siA� wybieraA� wA�glowodany szybko przyswajalne- o wysokim IG, bezpoA�rednio po treningu, a godzinA� po sesji powinno siA� spoA?yA� posiA�ek zawierajA�cy wA�glowodany o niskim IG, a wiA�c wolno-wchA�anialne. Takie poA�A�czenie rewelacyjnie zadziaA�a i na pewno nie spowoduje odkA�adania zbA�dnego tA�uszczu. Jedna drobna uwaga- po treningu fruktozie i produktom bogatym w ten zwiA�zek mA?wimy NIE. Fruktoza to cukier ktA?ry nie bA�dzie transportowany bezpoA�rednio do miA�A�ni jak ma to miejsce na przykA�ad w przypadku dekstrozy. Fruktoza bA�dzie najpierw transportowana do wA�troby, gdzie bA�dzie poddawana procesom rozkA�adu- to wszystko zabiera cenny czas, ktA?ry jest bardzo waA?ny po treningu.

5. IloA�A� wA�glowodanA?w

Dla najlepszej odbudowy poziomu glikogenu po treningu, winno siA� daA� 5g wA�glowodanA?w na kaA?de 2 serie. PodA�A?ajA�c wedA�ug wczeA�niejszego schematu- jeA�li wykonujemy w danym treningu 20-30 serii to w odA?ywce Detrol la generic date powinno siA� znaleA?A� od 50-75 g wA�glowodanA?w. NaleA?y mieA� na uwadze, A?e jeA�li celem treningowym jest zwiA�kszenie masy to moA?na oczywiA�cie zwiA�kszyA� iloA�A� przyjmowanych wA�glowodanA?w. PragnA� przypomnieA� A?e po treningu organizm jest w stanie anabolicznym, tak wiA�c wzmoA?ona podaA? kalorii nie bA�dzie zA�ym ruchem.

PODSUMOWUJA�C:

Najlepszy po treningowy szejk powinien zawieraA�:

50 g izolatu biaA�kowego

5 g kreatyny

50-75 g (lub wiA�cej) wA�glowodanA?w prostych

Zmieszaj razem te wszystkie skA�adniki i skonsumuj bezpoA�rednio po zakoA�czeniu treningu siA�owego. GodzinA� po wypiciu szejka, naleA?y spoA?yA� posiA�ek zawierajA�cy wA�glowodany o niskim IG oraz biaA�ko.
JeA�li zamysA�em treningu jest zdobycie super sylwetki to zawsze trzeba mieA� na uwadze element spoA?ycia szejka po-treningowego. Ta czynnoA�A� nie zniweczy ciA�A?kiej pracy, tylko przybliA?y nas o kolejny krok do osiA�gniA�cia zaplanowanych postanowieA�.

Dodany obrazek

Kategorie: Artykuły,Kulturystyka i fitness

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.15