kfd protein dessert

Produkty peA�noziarniste

Produkty peA�noziarniste

Dodany obrazek

Produkty takie w swoim skA�adzie zawierajA� ziarna zbA?A?, otrA�by, bielmo i zarodki.
CechA� wyrA?A?niajA�cA� te produkty od jedzenia przetworzonego jest fakt, iA? nie posiadajA� A?adnych sztucznych dodatkA?w a bielmo pozostaje w nienaruszonym stanie.
PeA�noziarniste produkty sA� wykonane najczA�A�ciej z mA�ki peA�noziarnistej-choA� jak to czA�sto bywa zdarzajA� siA� faA�szywe odmiany.

Do produktA?w z peA�nego ziarna moA?emy zaliczyA�:
a�? PszenicA�
a�? PA�atki owsiane
a�? RyA? brA�zowy
a�? JA�czmieA�
a�? A�yto
a�? Chleb ciemny- np. razowiec
a�? Makaron-ciemny
a�? Kukurydza

Produkty poddane rafinacji-czyli przetwarzaniu to miA�dzy innymi:
a�? BiaA�y makaron
a�? BiaA�y ryA?
a�? MamaA�yga
a�? BiaA�y chleb

Dodany obrazek
Produkty peA�noziarniste moA?na odrA?A?niA� od innych wytworA?w za pomocA� skA�adu. JeA�li widnieje napis wzbogacony to czA�sto bywa, iA? dany produkt zawiera tylko niewielkie iloA�ci mA�ki z peA�nego ziarna. MA�ka pszenna nie jest jednoznacznym wskaA?nikiem produktu peA�noziarnistego. JeA�li dwa skA�adniki sA� wymienione w produktach zboA?owych, ale tylko drugi znajduje siA� na liA�cie peA�noziarnistych to caA�y produkt moA?e zawieraA� od 1% do 49% caA�ego ziarna. Wiele pieczywa jest barwione-czA�sto przy uA?yciu melasy, aby wyglA�daA�a jak peA�noziarnisty wytwA?r. W rzeczywistoA�ci jest zupeA�nie inaczej. Ponadto niektA?rzy producenci A?ywnoA�ci produkujA� A?ywnoA�A� z caA�ego ziarna, ale nie sA� one dominujA�cym skA�adnikiem w danym produkcie i to momentalnie przekreA�la je.

KorzyA�ci z peA�nego ziarna udokumentowane przez badania obejmujA�:
a�? Zmniejszenie ryzyka wystA�pienia udaru o 30-36%
a�? Zmniejszenie ryzyka wystA�pienia cukrzycy o 21-30%
a�? Zmniejszenie ryzyka chorA?b serca o 25-28%
a�? Brak wahaA� wagowych

Inne A�wiadczenia wskazane przez ostatnie badania obejmujA�:
a�? Zmniejszenie ryzyka wystA�pienia astmy
a�? Zdrowsze tA�tnice szyjne
a�? Zmniejszenie ryzyka pojawienia siA� chorA?b zapalnych
a�? NiA?sze ryzyko pojawienia siA� raka jelita grubego
a�? Lepsze ciA�nienie krwi
a�? Brak problemA?w zwiA�zanych z jamA� ustnA� i przyzA�biem.

Dodany obrazek
W 2004 r. (Nutrition Research Reviews, maj 2004, Vol. 17: 99-110), dr Joanne Slavin z University of Minnesota opublikowana analizy, z ktA?rych wynika, A?e badaA� na caA�ych ziarnach przynoszA� wiele korzyA�ci zdrowotnych i chroniA� przed nowotworami, chorobami ukA�adu krA�A?enia, cukrzycy i otyA�oA�ci.
American Association of Cereal Chemists definiujA� produkty z peA�nego ziarna w nastA�pujA�cy sposA?b:
a�zProdukt peA�noziarnisty to produkt w stanie nienaruszony(..)a�?

„Wiemy, A?e produkty peA�noziarniste sA� wyA?sze niA? wyrafinowane ziarna z powodu bA�onnika, witamin i mineraA�A?w”, mA?wi naukowiec Joanne Slavin z University of Minnesota.

W 1986 roku, Walter Willett wraz ze wspA?A�pracownikami poprosiA� okoA�o onlin pharmacy india no prescription. 80.000 Kobiet- pielA�gniarek do wypeA�nienia ankiety odnoA�nie diety( badanie miaA�o miejsce na Uniwersytecie Harwardu). W roku 1992, u 915 pielA�gniarek rozpoznano cukrzycA� insulino zaleA?nA�, ktA?ra zwykle pojawia siA� u osA?b dorosA�ych.

NastA�pnie Cheap motilium syrup naukowcy wykorzystali dwa elementy do porA?wnania pielA�gniarek, ktA?re wczeA�niej nie byA�y brane pod uwagA� u pielA�gniarek. Mianowicie chodziA�o o: spoA?ycie bA�onnika i „Indeks glikemiczny”. Indeks glikemiczny stanowiA� waA?ny element w obliczeniach. Ukazano ile wA�glowodanA?w spoA?ywaA�y pielA�gniarki i w jaki sposA?b te wA�glowodany wpA�ywaA�y na poziom insuliny i glukozy w ustroju.

Dodany obrazek
„OgA?lnie rzecz biorA�c, mniej wyrafinowane A?ywnoA�ci, takie jak nienaruszone peA�noziarniste wytwory i roA�lin strA�czkowe sA� wolniej trawione, wiA�c nie powodujA� skokA?w insuliny”, mA?wi Thomas Wolever, z University of Toronto ekspert do spraw zwiA�zanych z bA�onnikiem. „To A�agodzi wydzielanie insuliny i nie tworzy tak zwanego stresu w systemie. Takie stan ma korzystny wpA�yw na metabolizma�?.

W teorii powinno to zmniejszyA� ryzyko wystA�pienia cukrzycy, ktA?ra pojawia siA�, gdy organizm wydziela jej coraz wiA�cej.
W rezultacie jest tak: „OdkryliA�my, A?e ryzyko cukrzycy wzrosA�a o okoA�o dwa i pA?A�-krotnie u kobiet, ktA?re miaA�y skoki insuliny, a tym samym najniA?szy poziom bA�onnika. Kobiety zaA�, ktA?re jadA�y najwiA�cej cukru i rafinowanej skrobi- biaA�y chleb, makaron, ziemniaki, uzyskaA�y najgorsze wyniki i tym samym najwyA?sze ryzyko pojawienia siA� objawA?w chorobowych. „

Dodany obrazek

RobiA�c zakupy pamiA�taj! :

a�? Wybieraj produkty nierafinowane, zawierajA�ce duA?e iloA�ci bA�onnika.
a�? Kupuj otrA�by oraz zarodki pszenne
a�? JeA�li kupujesz muesli wybieraj takie, ktA?rych zawartoA�A� tA�uszczy jest minimalna
a�? Nie kupuj produktA?w dodatkowo sA�odzonych gdyA? nie sA� one korzystne dla zdrowia a poza tym zawierajA� sporo niepotrzebnych kalorii.

Skorzystaj z nastA�pujA�cych porad na dodanie wiA�kszej caA�oA�ci ziarna do posiA�kA?w i przekA�sek:

a�? Dodawaj pA�atki owsiane, otrA�by, zarodki do A�niadania- na poczA�tek dnia sA� idealne.
a�? ZmieA� pieczywo na to z peA�nego ziarna.
a�? MA�kA� zwykA�a zamieA� na razowA� lub peA�noziarnistA�.
a�? WymieA� biaA�y ryA? na kaszA� gryczanA�, ryA? brA�zowy, dziki ryA?.
a�? Dodawaj peA�noziarniste produkty, takie jak brA�zowy ryA?, otrA�by czy pA�atki zamiast tartej buA�ki na miA�so.

Badania pokazujA�, A?e jedzenie peA�nych ziaren zbA?A? zamiast rafinowanych odmian obniA?a ryzyko wielu chorA?b przewlekA�ych. ChociaA? korzyA�ci sA� najbardziej widoczne dla osA?b jedzA�cych przynajmniej 3 porcje dziennie, niektA?re badania wykazujA�, A?e juA? jedna porcja dziennie zmniejsza ryzyko pojawienia siA� dolegliwoA�ci. CaA�e ziarno w diecie pomaga!

Dodany obrazek

 

 

Kategorie: Artykuły,Zdrowe odżywianie i eko życie

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.13