kfd protein dessert

Ketony malinowe

Ketony malinowe

 

Dodany obrazek

Naturalne zwiA�zki fenolowe bA�dA�ce podstawowym komponentem aromatycznym malin. Ketony malinowe ( 4-(4-hydroksyfenylo)-butan-2-on) stosowane sA� w przemyA�le perfumeryjnym, w kosmetykach oraz jako dodatek do A?ywnoA�ci. SA� jednym z najdroA?szych dodatkA?w do A?ywnoA�ci Cost of antivert – naturalny zwiA�zek moA?e kosztowaA� nawet 20.000 dolarA?w za kg. Ketony malinowe izolowane sA� z malin przy udziale czA�steczki kumarylo-CoA. Na kg malin przypada zwykle 1-4 mg ketonA?w malinowych.

Dodany obrazek

 

Mechanizm dziaA�ania ketonA?w malinowych jest bardzo podobny do:

a�? kapsaicyny, bA�dA�cej skA�adnikiem papryczek chilli,
a�? synefryny, wystA�pujA�cej w skA?rce pomaraA�czy,
a�? zingeronu, skA�adnika imbiru,
a�? ewodiaminy, pochodzA�cej z roA�lin z rodziny Rutacea.

Dodany obrazek

Ketony malinowe zwiA�kszajA� przemianA� materii, zmniejszajA� absorpcjA� tA�uszczy oraz pobudzajA� wzrost produkcji hormonu o nazwie norepinefryna (noradrenalina). WzmoA?one uwalnianie norepinefryny idzie w parze z przyspieszeniem akcji serca, podniesieniem temperatury ciaA�a, wzrostem poziomu glukozy we krwi, obniA?eniem apetytu, zintensyfikowaniem czujnoA�ci. Ketony malin NIE majA� wpA�ywu na obniA?enie apetytu czy efekt „odmA�adzajA�cy”. JeA�li zaleA?y nam na poprawie dobrostanu psychofizycznego warto postawiA� na spoA?ycie malin niA? na suplementacjA� ketonami, ze wzglA�du na zawartoA�A� antyoksydantA?w i innych skA�adnikA?w odA?ywczych.
Dawka 100 mg na dzieA� jest wystarczajA�ca, jednak moA?na jA� zwiA�kszyA� nawet do 400-500 mg.

Dodany obrazek

WedA�ug naukowcA?w z japoA�skiego Uniwersytetu w Ehime, ketony malinowe stymulujA� spalanie tkanki tA�uszczowej. W 2005 roku japoA�scy badacze opublikowali badanie, ktA?re dotyczyA�o wpA�ywu ketonA?w malinowych na lipolizA� tA�uszczA?w u myszy. Naukowcy poddali porA?wnaniom 4 zwiA�zki wykazujA�ce podobieA�stwo w budowie strukturalnej do ketonA?w malinowych. ByA�a to adrenalina, synefryna, efedryna i tyrozyna. SzczegA?A�y badania znajdujA� siA� w linku:

 

http://www.ergo-log.com/raspberryketone.html

OprA?cz doustnego stosowania, ketony malinowe moA?na wykorzystaA� na kilka sposA?b. Jednym z nich jest aplikacja tych zwiA�zkA?w w postaci gA�stego kremu antycellulitowego na skA?rA� bezpoA�rednio po zakoA�czeniu aktywnoA�ci fizycznej, gdy poziom noradrenaliny utrzymuje siA� na wysokim poziomie. NaleA?y jednak pamiA�taA�, iA? spoA?ycie pokarmu bA�dzie hamowaA� pozytywne dziaA�anie ketonA?w ze wzglA�du na anty-lipolityczny efekt dziaA�ania insuliny.

Dodany obrazek

ZwiA�zki te coraz czA�A�ciej sA� stosowane przez producentA?w suplementA?w. MoA?na je znaleA?A� w takich produktach jak: AMP2 firmy Ergopharm, Scorch firmy MAN, Amphetalean firmy Beast Sports Nutrition, Heat firmy Magnum Nutriceuticals, Ripped Freak firmy Pharma Freak itd. JeA�li zdecydujemy siA� na zakup produktu bazujA�cego na ketonach malinowych miejmy na uwadze, aby te zwiA�zki byA�y gA�A?wnym komponentem danego produktu, a nie jedynie dodatkiem. Ketony podobnie jak inne substancje wspierajA�ce spadek tkanki tA�uszczowej bA�dA� najbardziej efektywne w poA�A�czeniu z treningiem i zbilansowanA� dietA�.

Obecnie nie sA� znane A?adne interakcje pomiA�dzy lekami a ketonami malinowymi. Mimo to, przed rozpoczA�ciem suplementacji naleA?y skonsultowaA� siA� z lekarzem bA�dA? innym specjalistom. Maliny zawierajA� jedynie A�ladowe iloA�ci tych zwiA�zkA?w. Tylko dlatego, A?e maliny nie stanowiA� zagroA?enia dla zdrowia czA�owieka wcale nie znaczy, iA? skoncentrowane suplementy zawierajA�ce ketony malin female pink viagra 100mg. bA�dA� bezpieczne.

Dodany obrazek

 

Kategorie: Artykuły,Zdrowe odżywianie i eko życie

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Kulturystyka i fitness

Zobacz wszystkie artykuły

Partnerzy portalu

log-kfd-ar log-kfd2-ar
0.15